Proiectare sisteme securitate CES Systems

design.ro

Proiectare sisteme de securitate

0723.645.556

Luni-Sambata 8-20

Societatea cu sediul in Bucuresti, este atestata si isi desfasoara activitatile de proiectare in baza urmatoarelor documente:
* Autorizatia Seria A Nr 6602 din 10.01.2017 emisa de catre IGSU - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, conform art. 51(1) din Legea 307/2006:

Art.51
(1) Proiectarea, executarea, verificarea, intreţinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de aparare împotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor de termoprotecţie si ignifugare, de verificare, întreţinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice atestate.

* LICENTA DE FUNCTIONARE Nr. 4172 / T din 06.04.2017 emisa de catre MAI -Inspectoratul General al Politiei Romane (DOP), conform art. 34 (1) din Legea 333/2003:

Art. 34 (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, reinnoita la fiecare 3 ani si cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, eliberat in termen de 30 de zile.

Autorizatie

Personalul calificat (Proiectant sisteme de securitate – cod COR 215119) detine urmatoarele competente profesionale:
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
- Aplicarea normelor de protectia mediului
- Aplicarea procedurilor de calitate
- Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor
- Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate
- Elaborarea solutiei tehice a sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces
- Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
- Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit inchis (TVCI)
- Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare
- Verificarea proiectului
- Intocmirea de devize
- Monitorizarea executiei proiectului

Autorizatie