Proiectare sisteme securitate CES Systems

design.ro

Proiectare sisteme de securitate

0723.645.556

Luni-Sambata 8-20

Legislatia in vigoare ...

   Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit Legea nr.307/2006, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

   Coordonarea controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local prin inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si al Municipiului Bucuresti.

Asa cum am precizat anterior, actul normativ care reglementeaza la nivelul tarii noastre apararea impotriva incendiilor, este Legea nr.307/2006

   Alte acte normative, de interes, subsecvente acestei legi sunt:

- HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

- HGR nr. 537/2007 privind sanctionarea contraventionala in domeniul apararii impotriva incendiilor.

- OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

- OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

- OMAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu cu modificarile si completarile ulterioare.

- OMAI nr. 105/2007 pentru modificarea OMAI 585/2005 pentru aprobarea unor masuri privind functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei securitate la incendiu.

- OMAI nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta.


   Cladirile, societatile comerciale, institutiile publice sau private , alte entitati de interes public sau privat (obiective in sens restrâns), precum si activitatile social-cultural-economice, fiintele umane (obiective in sens larg), pot fi supuse unor actiuni interne sau externe, de diferite naturi, care, daca nu sunt luate in considerare si contracarate prin masuri adecvate, pot conduce la evenimente nedorite, unele cu consecinte foarte grave pentru integritatea fizica si continuitatea lor functionala, determinând alterarea caracteristicilor lor , constructiv-functionale si chiar distrugeri.


   Cadrul legal de asigurare a protectiei obiectivelor, valorilor, datelor cu caracter de importanta nationala si a informatiilor clasificate este stabilit prin reglementarile continute in:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

- HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

- Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

- HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania

- HG nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu


in care se precizeaza cerintele de realizare a securitatii, precum si cadrul de relatii contractuale intre detinatorii de bunuri, valori, informatii clasificate si agentii economici care deruleaza activitati ce presupun accesul la acestea.